Mangfoldighed

Vi tilhører alle forskellige grupper defineret af race, etnicitet, køn, seksuel orientering, socioøkonomisk status, alder, fysiske evner, religiøse overbevisninger, politiske overbevisninger eller andre ideologier. Men ingen af disse grupper definerer os. Vi er alle individuelle og unikke.

Kultur

“Hver kultur er et svar på spørgsmålet om, hvad der er smukt, sandt og retfærdigt – og hvordan man kommer derhen”.

 

Cammilleri, C. Les conditions de l’interculturel 1990.

Identitet

Vores personlige identitet indbefatter vores gruppetilhørsforhold og summen af vores sociale roller og positioner. Men hvad vi skaber ud af dette materiale er en unik sammensætning. Vi positionerer os forskelligt i forskellige situationer.

Kulturchok

Alle kan opleve kulturchok, når de interagerer med en person eller objekt fra en anden kulturel baggrund. Det udfordrer den måde, vi tænker på den anden, såvel som hvad vi føler, og hvordan vi ser os selv.

Interkulturel

En situation er interkulturel, når forskellige kulturelle modeller eller mønstre interagerer med hinanden. “Interkulturel” forudsætter interaktion, proces og forandring.

Interkulturelle kompetencer

Interkulturelle kompetencer er færdigheder, holdninger og viden, der gør det muligt for en person at møde det uventede med et åbent sind,  at være parat til at lære af at miste kontrollen over situationen – og parat til at kunne ændre perspektiver.

”Spaniere er stolte og ærekære. Englændere er affekterede. Tyskere er strikse og disciplinerede, og franskmænd er arrogante… Masser af stereotyper er videregivet fra generation til generation eller er oppe i tiden. Ofte viser de blot, hvor uvidende den pågældende er. Forskellig etnisk oprindelse eller religiøs baggrund forstærker den gensidige mangel på forståelse ud over Europas grænser eller i forholdet til indvandrere. Hvor ofte ser man ikke, at europæere ikke kan skelne mellem religionen islam og islamisme? Den bedste måde at bekæmpe fordomme på er at åbne mulighed for en interkulturel dialog”.

EU-Kommissionen, 2008

Download alle læringsmaterialer

PDF:

ENITFRDEHUDK

EPUB:

ENITFRDEHUDK