Equality And Inclusion Partnership (EQuIP)

Equality And Inclusion Partnership (EQuIP) er en velgørende organisation med en vision om, at alle borgere sætter pris på forskellighed og mangfoldighed og medvirker til at sikre lighed og ligebehandling i et retværdigt samfund for alle.

Vi arbejder på at nedbryde diskrimination på grund af alder, handicap, køn, forfordeling på grund af køn, ægteskab og registreret partnerskab samt graviditet og moderskab, race, religion, tro og seksuel orientering. Det gør vi gennem:

 • En dedikeret, fortrolig og gratis sagsbehandling mod diskrimination
 • Et tæt samarbejde med andre partnere inden for frivillig og civilsamfundsektoren samt juridiske organisationer
 • En specialviden om civilsamfundsengagement til fremme af inklusion
 • Fremme af ligestilling og ligebehandlling gennem læringsaktiviteter om blandt andet  kulturel bevidsthed, ligestilling og mangfoldighed samt uddannelse og udvikling af mangfoldighedsledelse
 • Forskning i barrierer for sundhed og velfærd blandt især BME (sorte og etniske minoritetsborgere) samt forskning i andre ligestillings- og ligebehandlingsspørgsmål

Kontaktoplysninger:

Website: www.equipequality.org.uk

Junaid Hussain

Chief Executive

EQuIP

junaid@equipequality.org.uk

+ 00 44 1788 863117


 

Artemisszio Foundation

Er en privat organisation, der har været anerkendt som almennyttig organisation siden oprettelsen i 1989. Vores mission er at hjælpe mennesker med at nedbryde de barrierer, der adskiller kulturelle og sociale grupper. Det betyder også, at vi tilskynder mindretalsunge og dårligt stillede unge til at  engagere sig i social mobilitet, og vi kæmper mod racisme, diskrimination og hatespeech. Alle vore aktiviteter er baseret på interkulturel læring, som vi anser for at være et redskab til at udvide visioner og til at åbne op for verden – og et redskab til at udfordre os selv til at overvinde vore grænser. Vi har fire større indsatsområder: vi anbefaler praktikophold; frivilligt arbejde eller tematisk uddannelse til unge i nye miljøer og omgivelser; vi styrer programmer for migranter med henblik på at fremme deres sociale integration; vi arbejder med skoler for at fremme interkulturel pædagogik og global uddannelse.

Endelig organiserer vi voksenuddannelse med fokus på blandt andet interkulturel kompetence.

Nogle af de værktøjer, vi anvender, har vi selv udviklet. Vi har også flere akkrediterede kurser for lærere, politifolk, læger og socialarbejdere.

Kontaktoplysninger:

Website: www.artemisszio.hu

Budapest 1085 Pál utca 6.

Mobil: 003614136517

Szántó Diana

diana.szanto@artemisszio.hu

info@artemisszio.hu


 

logo_elan_ok-02

ELAN INTERCULTUREL

Er en forening, der er grundlagt af en gruppe af fagfolk med fælles interesse i de udfordringer, der knytter sig til interkulturelle møder og sameksistens. Vores forening har til formål at bidrage til den interkulturelle dialog til bedre erfaringer med kulturel mangfoldighed.
Som et laboratorium for interkulturelle metoder er det Elan Interculturel´s mission at fremme en holistisk vision for kultur (både i et psykologisk og socio-antropologisk perspektiv) og at anbefale innovative pædagogiske tilgange til at skabe refleksion og til at udvikle færdigheder og kompetencer i forhold til interkulturel dialog. Med henblik på at bidrage til et mere interkulturelt samfund vi deltage, deltager vi i internationale samarbejdsprojekter, hvor målene er at udvikle nye lærings- og træningsmetoder, der kan bruges i forskelligartede målrettet forskelligartede målgrupper (socialrådgivere og andre socialarbejdere, pædagoger, lærere, sundhedspersonale osv). Som uddannelsesorganisation anvender vi interaktive undervisningsmetoder og ikke-formelle pædagogiske metoder (for eksempel litteratur, teater, improvisation, kunst), der tilbyder kreative, tilgængelige og motiverende læringsoplevelser.

Kontaktoplysninger:

Elan Interculturel

82 Av Denfert Rochereau, 75014 Paris

Website: www.elaninterculturel.com

Mobil: +33.(0)7. 62.48.95.33

Email: info@elaninterculturel.com


logo_ny_web

mhtconsult

Er en privat og uafhængig research-og udviklingsorganisation, der er grundlagt i december 2000 og hjemmehørende i Helsingør Kommune. Mhtconsult er ejet og drevet af 2 partnere, Margit Helle Thomsen og Henning Schultz. Mhtconsult fungerer nu om dage som en netværksorganisation, der gennemfører projekter og opgaver I samarbejde med andre partnerorganisationer I et tæt og solidt netværk. Herved har vi rådighed over en bred vifte af kernekompetencer. Vores portefølje omfatter mere end 240 forskellige projekter og opgaver, der rækker fra flerårige udviklingsprojekter og større programevalueringer til dybdegående analyser af specifikke indsatsområder, undervisningsprogammer, procesfacilitering mv. På grundlag af kerneværdierne om mangfoldighed og ligeværdigt medborgerskab  er det missionen at bygge en bæredygtig bro mellem research og analytisk viden på den ene side – og metodeudvikling, praktiske værktøjer og træning på den anden side inden for et bredt felt af ydelser:

Ydelser:

 • Research, evaluering og analysearbejde
 • Udvikling og documentation af metoder og værktøjer
 • Undervisning, træning, procesfacilitering og kompetenceafklaring
 • Projektudvikling og projektledelse

Faglige kerneområder: 

 • Antidiskrimination, ligebehandling og ligeværdigt medborgerskab
 • Integration, mangfoldighedsledelse og interkulturel kompetence
 • Tværfaglighed og intersektionelt samarbejde inden for sundheds- og velfærdsstrategier
 • Forebyggelse af religiøs-politisk radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Sårbare samfundsgruppers empowerment i både samfunds- og arbejdsliv

Kontaktoplysninger:

mhtconsult

Mobil: +45 51204858 / +45 40 40 51 30

Email: mht@mhtconsult.dk / hs@mhtconsult.dk

Website: www.mhtconsult.dk

Adresse:

Bygmestervej 10

DK-2400 NV

Copenhagen, Denmark


PGC Logo

Wiens Universitet

Er det ældste universitet i den tysktalende del af verden og et af de største universiteter i Centraleuropa. Med mere end 180 kurser og omkring 92.000 studerende samt 9.700 medarbejdere er det således også den største uddannelses- og videnskabsinstitution i Østrig.

Universitetets efteruddannelsescenter tilbyder en bred vifte af avancerede uddannelsesprogrammer. Efteruddannelsescentret er grundlagt i 2008 og udvikler efteruddannelsesprogrammer af højeste kvalitet, der rækker fra kandidatuddannelser og masterprogrammer til certifikatsprogrammer i form af åben uddannelse. Studerende kan vælge omkring 50 kandidat- og masteruddannelser, efteruddannelseskurser og certifikatskurser inden for områderne ”Uddannelse og Social Omsorg”, ”Sundhed og Naturvidenskab”, ”Internationale anliggender og business”, ”Kommunikation og Medier” samt ”Jura”.

Efteruddannelsescentret (PGC) er stærkt engageret i videnformidling, der forbinder universitetet (forskere og studerende) til fagfolk fra erhvervslivet, industrien eller offentligheden. Efteruddannelsescentret fremmer aktivt inddragelsen af samfundet af offentlige institutioner såvel som virksomheder i forskningsprocessen. Efteruddannelsescentret baner herved vej til højere arbejdsmarkedskvalifikationer og giver de studerende mulighed for at interagere med praktiske områder. Alle disse aktiviteter gavner en social og økonomisk innovation.

Efteruddannelsescentret tilbyder desuden corporative programmer, målrettet arbejdsmarkedets og organisationers mål og specifikke behov. Alle professionelle programmer på universitetet i Wien er tilpasset de specifikke krav i arbejdslivet og sigter mod at give de studerende teoretisk og praktisk adgang til arbejdsmarkedet. De studerende lærer at forstå, hvordan videnskabelige discipliner hænger sammen, og hvordan man arbejder tværfagligt. Efteruddannelsescentret er også aktivt i den østrigske og internationale diskurs om livslang læring, som omfatter udvikling af nye lærings- og undervisningsstrategier, der er kulturelt sensitive, i og med at 1/3 af vores studerende kommer fra udlandet.

Kontaktoplysninger:

Dr. Katharina Resch, MSc

University of Vienna Postgraduate Center

Head of Lifelong Learning

Telephone: +43 1 4277 10803

E-Mail: katharina.resch@univie.ac.at


 

Logo CESIE

CESIE

Er en europæisk non-profit NGO. Organisationen er grundlagt I 2001 og baseret på erfaringsgrundlaget fra sociolog Danilo Dolci. Ved at følge Danilo Dolci’s eksempel arbejder CESIE på at fremme et ikke-voldeligt og ligeværdigt samfund, og organisationen anser uddannelse og undervisning for at være de vigtigste instrumenter til at nå dette mål. Organisationen arbejder således for at fremme kulturel, uddannelsesmæssig, videnskabelig og økonomisk udvikling på lokalt og internationalt plan ud fra en innovativ og demokratisk tilgang. Hovedformålet er at styrke den interkulturelle dialog, at styrke en ansvarlig og bæredygtig udvikling og at fremme internationalt samarbejde og iværksætterånd.

CESIE er inddelt i 5 afdelinger, der arbejder i et synergisk samspil: europæisk samarbejde, internationalt samarbejde, mobilitetsprojekter, socio-kulturel udvikling samt videregående uddannelse og forskning. CESIE´s stab består af 35 medarbejdere af forskellige nationaliteter, og hertil kommer de vigtige bidrag fra mange frivillige.
Siden 2001 har CESIE udviklet 400 projekter, og endnu 80 er i øjeblikket på enten på lokalt plan, på EU-plan eller verdensplan. Inden for disse projekter har CESIE gennemført en lang række aktiviteter i tilknytning til uddannelse, oplysning og bevidstgørelse, formidling og forskning.

Kontaktoplysninger:

Adresse: Via Roma n.94, Palermo, Italy.

Website: www.cesie.org

e-mail: alessandra.cannizzo@cesie.org

 


swft_r2_c28

South Warwickshire NHS Foundation Trust

Tilbyder akutte og lokale sundhedsmæssige serviceydelser i hele Warwickshire. Fonden er den vigtigste leverandør af akutte serviceydelser i South Warwickshire, hvor de fleste ydelser varetages af Warwick Hospitalet. I 2011 indgik fonden kontrakt på at levere samtlige lokale serviceydelser i Warwickshire. Fonden beskæftiger cirka 4.100 medarbejdere og leverer tjenesteydelserne fra lokale centre i hele amtet til en samlet befolkning i Warwickshire på over en halv million.

Kontaktoplysninger:

Website: www.swft.nhs.uk

Email: maggie.o’rourke@swft.nhs.uk