Ressourcer

Boks med mangfoldighedsviden

Håndbog kritiske hændelser

Samlingen af kritiske hændelser udgør et praktisk træningsmateriale for professionelle i sundhedssektoren, som arbejder med mennesker med anden kulturel baggrund.

EN IT FR DE HU DK


PDF: EN IT FR DE HU DK
EPUB: EN IT FR DE HU DK

Medicinsk antropologisk antologi

Denne antologi indeholder en indføring i den medicinske antropologi. Antologien viser, hvordan hvordan dette fag forholder sig til forskellige sundhedsfaglige og medicinske behandlingsformer.

EN IT FR DE HU DK


PDF: EN IT FR DE HU DK
EPUB: EN IT FR DE HU DK

Boks med Mangfoldighedsværktøjer til institutioner

Evalueringsværktøj Til brug for analyse af God mangfoldighedspraksis

Et Healthy Diversity Evalueringsværktøj. til igangsættelse og selvevaluering af projekter og nye indsatser, der sigter på at fremme mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation og kompetence i sundhedssektoren.

EN IT FR DE DK


PDF: EN IT FR DE DK
EPUB: EN IT FR DE DK

En samling af europæiske “good practices”

Eksemplerne viser, hvordan europæiske sundhedsinstitutioner og organisationer har skabt praksis og procedurer til forbedring af mangfoldighedsledelse og interkulturel kapacitet og kommunikation inden for sundhedssektoren.

PDF: EN IT FR DE DK
EPUB: EN IT FR DE DK

Legal framework

Boks med mangfoldighedsværktøjer til ledere og medarbejdere

Et træningsprogram til fremme af mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation i social- og sundhedssektoren

PDF: EN IT FR DE HU DK
EPUB: EN IT FR DE HU DK