Az orvosi antropológia kulcskérdései – áttekintés

Az alábbi 12 – hat országból választott és öt csoportban tematizált  – ismertetés az orvosi antropológia közelmúltbeli tudományos diskurzusaiból ad ízelítőt központi témáinkhoz, az egészségügyhöz és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan. Kezdetben valamennyi partnerországban alaposan áttekintettük a szakirodalom elmúlt 10 évének termését.  Ennek eredményeképpen előbb 10-12 rövid összefoglaló született. Ezt követően gondosan kiválogattuk azokat, amelyek kapcsolódnak valahogyan a gyűjtött kritikus esetek fókuszpontjaihoz. A kiválasztott cikkekből angol nyelvű ismertetést készítettünk. Ez a gyűjtemény olvasható alább.

Egészségügyi szakemberek és a különböző etnikai csoportokból származó betegekkel kapcsolatos észleléseik. (Egyesült Királyság)

Interkulturális találkozások a dán kórházakban – a sokszínűség megélése (DK)

Miért nem működik az antiretrovirális terápia az afrikai kontinensen, ahol az ilyen kezelések alapvető fontosságúak lennének? (FR)

Betegségek őshonos és biomedikális fogalma: A HIV/AIDS megelőzésének kiegészítő megközelítése Mozambikban (AT)

Miért olyan népszerűek az alternatív gyógymódok, és mit tanulhatunk az európai egészségügyi rendszerről egy kínai klinikán? (HU)

A “Chagas”-kór felfogása és kezelése egy olyan országban, ahol a betegség nem honos: egy multidiszciplináris kutatás, Bologna, Olaszország (IT)

Szúró fájdalom? Égő érzés szívtájékon? Kulturális eltérések a fájdalom megélésében (AT)

Nők és anyák: mit jelent sebezhetőségük a migrációs áramlásokban (IT)

Az állami ápolási-gondozási szolgáltatások igénybevétele az idős dán nemzetiségűek és bevándorlók körében (DK)

Az interszekcionalitás elméletének haszna az egyenlőtlenség és a különbségek egyes dimenzióinak feltárásában (Egyesült Királyság)

Komplex beavatkozások: migráció és egészség Ausztriában (AT)

Önszelektív mechanizmusok: intézményi betegpályák az artériás betegségek (arteriosclerosis obliterans) kezelésében – a romák helyzete (HU)