Kritikus incidensek kézikönyve

A kritikus incidensek kézikönyve egy átfogó, gyakorlatias oktatási eszköz olyan egészségügyi szolgáltatásokat biztosító szakemberek számára, akik multikulturális környezetben dolgoznak. A módszer Margalit Cohen-Emerique eset-elemzési stratégiéjára alapozva  segít a szakembereknek megérteni azokat a kritikus eseteket és szituációkat, amelyekkel a más kulturális háttérből érkező betegek kezelése során találkozhatnak. A módszer segít túllépni a feszültséget okozó források egyszerű felismerésén,  azáltal, hogy megkönnyíti az alternatív megoldások lehetőségének felismerését.

A kéziköny a következő részeket tartalmazza:

a) A módszer bemutatása: rövid elméleti háttér, mely szükséges a szemlélet teljeskörű megértéséhez.

b) Érzékeny területek az egészségügyben: bevezetés a kritikus incidens-műhelyek során gyűjtött kultursokk helyzetekben megmutatkozó érzékeny területek hátterébe. Az egyes érzékeny területek rövid bemutatása az érintett esetekkel együtt.

c) A kritikus incidensek katalógusa: 60 elemzett krtikus incidens, amelyek részletes áttekintést nyújtanak mindazokról a jellegzetes szituációkról, amelyekben a kulturális különbségek félreértéseket és konfliktusokat okozhatnak, vagy potenciálisan veszélyeztethetik a gyógykezelés sikerét.

Medical Anthropology Reader (Orvosi Antropológiai Olvasókönyv)

Az „Orvosi Antropológiai Olvasóköny” a módszertani kézikönyvet egészíti ki. Az olvasók, akiket érdekel  a megjelenített esetek kulturális háttere, ezzel az olvasmányos szöveggyüjteménnyel olyan kiegészítő információkhoz juthatnak, amelyek megkönnyítik a kritikus incidensek jobb megértését. Az antológiának kettős célja van, erről a felépítése is árulkodik.

Egyrészt válogatott esteken keresztül  mutatja be, hogy az orvosi antropológia hogyan helyezi új megvilágításba az egészségügyi rendszerben előforduló szituációkat, szakmai problémákat és dilemmákat. Másrészt világkörüli útra invitálja az olvasót, hogy megismertesse a legbanálisabb dolgok gazdag kulturális változataival, azokkal a szabályokkal, amelyeket az egyazon kultúrához tartozók sokszor természetesnek vesznek. Ilyenek a nemi szerepek, az ésszerűség, az életre és a halálra vonatkozó elképzelések, a betegség és a jólét fogalmai. Ezeket az elképzeléseket és felfogásokat nevezzük „érzékeny területek”-nek, mert ezek sokszor félreértésekre adhatnak okot. Az itt fellelhető különbségek meg nem értése „kultúrsokk”-ot eredményezhet az interakció során.

Ezt a kettős célt figyelembe véve az olvasókönyv két nagy részbő áll. Az első rész orvosi antropológiai szövegek rövid bemutatására szolgál, a partner országok szakirodalmi termésének 10 évre visszatekintő áttekintésére alapozva.  A második rész rövid esszéket tartalmaz, melyek a kritikus incidensekben talált legérdekesebb kritikus területekre világítanak rá.