C mint C

Az eset

Egyszer feljelentettek. Egy olyan osztályon dolgoztam, ahol a pácienseknek mesterséges veséjük volt. A dialízis berendezésre egy nagy C betűt ragasztottak. Ez Hepatitis C-t jelent, mivel ez egy nagyon fertőző betegség, ezért vigyáznunk  kell, hogy más betegek ne fertőződjenek meg, ha ilyen betegünk van. Volt ez a cigány betegünk.  Hepatitis C-je volt és ezért az ő gépén is volt egy nagy C betű.  Képzeld, a beteg panaszt tett diszkrimináció miatt, mert a gépre C betű volt ragasztva.

1. A szituációban résztvevők identitása

Az orvos

Nő.

A negyvenes éveiben jár.

Férjezett, két gyereke van.

Székesfehérváron született, Budapesten él.

Felsőoktatásban részesül.

Tíz éve dolgozik a kórházban.

Magyar (amerikai felmenőkkel rendelkezik), de nem tartozik semmilyen kisebbséghez.

(A férje egyetemi tanár.)

 

A páciens

Férfi.

Roma (nem tudjuk, melyik csoporthoz tartozik).

Az ötvenes éveiben jár.

Nem tudunk többet róla.

 

A két szereplőnek nincs közös jellemzője, nem is tudnak sokat egymásról (az orvos semmit nem tud a páciens társadalmi identitásáról). Az egyik legnagyobb ellentét köztük a többségi-kisebbségi identitás.

2. Kontextus

Az eset egy kórteremben történik, ahol a páciensek legtöbbször kissé idegesek a kezelések kellemetlenségei miatt. A páciens egy olyan helyiségben fekszik, ahol több más beteg is van, de csak az ő berendezésén van C jel, ami miatt eléggé kitűnik a többiek közül. A többségi társadalom és a roma kisebbség között hatalmas a különbség (ez az eset az úgynevezett romagyilkosságok után történt). Ez a különbség csak nőtt a rendszerváltás óta, mivel az akkori munkásosztályok gazdasági helyzete azóta drasztikusan romlott. Számos településen vezettek be hivatalos romaellenes intézkedéseket.

3. Érzelmi reakció

Megdöbbent, mert teljesen váratlanul tört ki a konfliktus (nem számított rá). Igazságtalannak érezte (mivel ok nélkül támadtak neki) és nem érezte racionálisnak.

4. Reprezentációk, értékek, normák, ötletek, előítélet: a sokkot átélő ember referenciakerete

– Orvosi eljárás: az orvos semmi mást nem akar, mint elvégezni az orvosi feladatait. Számára a dialízis rutin.

– A C betűnek egyértelmű a jelentése, ezenkívül praktikus oka van: esetleges fertőzésveszélyre utal. A C betű a személyzet tájékoztatására szolgál, a pácienseknek nem szükséges elárulni a jelentését.

– Roma: az elbeszélő nem tud a C betű más lehetséges jelentéseiről, ahogy a romákkal szembeni hátrányos társadalmi megkülönböztetéssel sem számol. Az ő referenciakeretében a „roma” jelölőnek semmi jelentősége nincs az esetre nézve. Ugyanúgy figyelmen kívül hagyja a páciens kisebbségi identitását, vagy nem számol vele.

5. Milyen kép rajzolódik ki a 4. pontban leírtak elemzéséből a másik csoport számára (semleges, kissé negatív, nagyon negatív, "stigmatizált", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)?

Az incidens előtt az elbeszélő semmi különöset nem gondolt a páciensről. Azt követően viszont zavart és sértett. Egy irracionális, agresszív embert lát a páciensben, aki fölöslegesen csinál problémát.

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: A sokkot kiváltó/a sokkot az elbeszélőben kiváltó személy vagy csoport referenciakerete

A beteg számára a dialízis megalázó és fizikailag kellemetlen.

Nem roma betegek között van, az egészségügyi személyzet sem roma. Diszkriminációra számít, rasszizmusra gyanakszik a környezetében. Számára a C betűnek nincs más jelentése, csak a „cigány”, ami nem annyira erőltetett, mert más körülmények között is használják. Például van Radio C is.

Az, hogy cigányként kezelik, számára egyenlő a rosszabb kezeléssel vagy épp a szándékos elhanyagolással. A legrosszabbra számít.

7. Rávilágít az eset bármilyen problémára a szakmai gyakorlattal vagy a kulturális különbségek tiszteletben tartásával kapcsolatban?

Az intézményesített és általános rasszizmus tágabb kontextusában a kisebbségi identitás nagyon sebezhető. Fontos, hogy a szakemberek tudatában legyenek a fenyegetett identitás védekező stratégiájának és így elejét tudják venni az esetleges konfliktusoknak.