Medicinsk antropologisk antologi

Denne antologi indeholder en indføring i den medicinske antropologi. Antologien viser, hvordan hvordan dette fag forholder sig til forskellige sundhedsfaglige og medicinske behandlingsformer. Det er en introduktion til, hvordan kulturelle faktorer kan påvirke det terapeutiske arbejde. Antologiens kapiter kan læses uafhængigt af hinanden, men de hænger sammen med Headprojektets øvrige produkter, især værktøjet: ”Kritiske hændelser”.

Healthy Diversity, Project No. 2015-1-UK01-KA202-013794

*EU-Kommissionens støtte til produktionen af denne udgivelse indebærer ikke, at Kommissionen har godkendt indholdet. Udgivelsen afspejler således udelukkende forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for anvendelsen af de oplysninger, der er indeholdt i udgivelsen.

Indholdsfortegnelse