Fru læge

Den kritiske hændelse

“I min studietid var jeg praktikant  på urologisk og onkologisk afdeling på et stort hospital i Palermo. Da jeg skulle assistere lægen med en medicinsk undersøgelse af en ældre mand, nægtede han at blive undersøgt, når jeg var til stede. Han bad lægen sørge for at alt kvindeligt personale forlod rummet. Situationen gjorde mig meget nervøs og rasende – især fordi det ikke drejede sig om min rolle som praktikant, men udelukkende om at jeg var kvinde. Men lægen stod fast på at gennemføre undersøgelsen med mig til stede. Han gjorde det klart for patienten, at det var sådan det blev, det er ikke muligt at udelukke kvindeligt personale. Tøvende accepterer patienten lægens beslutning og jeg fik lov til at undersøge ham…”

1. Elementer i situationen - aktører

Fortælleren er en 24-årig italiensk kvindelig medicinstuderende. Hun er højt uddannet, har mellemklassebaggrund. Hun er katolik.

Patienten er en ældre italiensk mand, han er lavt uddannet.

Desuden er der en mandlig italiensk læge og to kvindelige praktikanter.

2. Elementer i situationen - kontekst

Hændelsen finder sted på et stort og travlt hospital i Palermo. Det er et stresset og travlt arbejdsmiljø for det sundhedsfaglige personale. Alligevel tager personalet sig tid til at imødekomme patienterne behov og ignorere deres intolerante og manglende forståelse for personalets stressede arbejdsbetingelser.

3. Følelsesmæssig reaktion

Fortælleren følte sig overset, vred og skuffet over den manglende respekt fra patientens side. Hændelsen kaster lys på patientens skamfølelse og en sexistisk opfattelse af den medicinske profession, hvor ”lægen” er en mand og kvinder ikke er på samme niveau. Selvom hun havde hvid kittel på, ville patienten sige “god morgen doktor og god morgen de damer”.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?

1) Kønslig ligestilling:

Patienten fornærmerede ikke de kvindelige personale direkte, men indirekte skabte han en spændt situation og viste ringe sensitivitet ved at definere kvindens rolle på hospitalet. Fortælleren tror på ligeværd mellem mænd og kvinder. Hun hader stereotyper, der gør kvinder mindre kompetente end  mænd og hvor kvinder af naturlige grunde anses for at være underlegne og kun udfører mindre ansvarsfulde arbejdsopgaver.

Fortælleren oplevede at det i visse situationer stadig er ufordelagtigt at være en  kvinde i visse professionelle arenaer. Det blev bekræftet symbolsk, når patienten opfatter den mandlige læge som den eneste legitime repræsentant for den medicinske profession.

2) Hjælpsomhed/Professionalisme:

Dette chok fik fortælleren til at indse, at udførelse af  den normale medicinske profession kan blive indskrænket af kulturelle begrænsninger. Hun regner med at modtage anerkendelse som professionel, når hun arbejder på hospitalet. Hun tror på sit ”kald” og ønsker at blive respekteret for at hjælpe andre.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen

Et negativt billede, fordi fortælleren bliver skuffet over at møde stereotype opfattelser af kvindelig læger.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)

1) Truet autonomi:

Patienten føler, at det vil være for meget for ham  at blotte sig overfor 4 læger.

2) Intimitet og kønsroller: 

Den mandlige patient ønsker at bevare sin ret til intimitet. Vi kender ikke hans diagnose. Større tryghed ved at klæde sig af overfor personer af eget køn. Patienten kan ikke forene kvinderne som både professionelle og som kvinder, han ser dem kun som medlemmer af det modsatte køn.

 3) Medicinsk profession og kønsroller: 

Det kan også være, at patienten har den opfattelse at urologien er forbeholdt mandlige læger, fordi kun de har forstand på de mandlige kønsorganer. Uanset hvor længe kvinder end studerer, så vil de aldrig blive i stand til at forstå disse organer.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige praksis?

Fortælleren opfatter det meget negativt at opleve, hvordan mandlige patienter foretrækker  professionelle af deres eget køn, når det drejer sig om behandling af kønsorganer. Dette gælder ikke for kvindelige patienters kønsdele, da der er mange mandlige læger  i gynækologien. Denne hændelse belyser også det forhold, at tillid er vigtigt, når der er kvindelige læger til stede. Patienten udviser mangel på respekt for kvindelige læger og for professionen, idet han ikke er i stand til at se andet end det kønslige aspekt.