Interkulturelt kursusforløb

Kursusforløbet og læseplanen “Hvordan kommunikerer vi tværs af kulturer” er rettet mod sundhedsprofessionelle. De forskellige lærings- og træningsmoduler kan udvælges og tilpasses i overensstemmelse med rammerne i den enkelte sundhedssektor, kursisternes forhåndskendskab og erfaring, målgrupperne mv.

Åbent Online Kursus for Fagprofessionelle

Åbent Online Kursus for Fagprofessionelle er et digitalt værktøj designet til at guide målgruppen gennem projektets pædagogiske ressourcer på en brugervenlig måde. Forskellige medier benyttes til at give adgang til projektets produkter i en nem og engagerende stil: video, flash animationer, info grafik, lyd og billeder.

Alt indhold er tilgængeligt på engelsk samt på de 6 partnersprog.