Healthy Diversity Good Practice Samling af værktøjer til implementering og evaluering af mangfoldigsledelse og interkulturel kommunikation inden for sundhedssektoren

Projektets ”Good Practice” Værktøjssamling omfatter en række forskellige værktøjer til støtte for implementeringen af mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation i sundhedssektoren. Samlet omfatter Healthy Diversity Good Practice værktøjerne elementer:

  • En Healthy Diversity Samling over Good Practice eksempler fra sundhedssektoren rundt i Europa. Samlingen giver korte og oversigtlige introduktioner til 20 forskellige good practice eksempler, som projektpartnerne har indsamlet inden for forskellige institutionstyper i sundhedssektoren. Af hensyn til læseværdigheden er good practice eksemplerne beskrevet ud fra en ensartet systematik og beskrivelsesskabelon.
  • Et Healthy Diversity Evalueringsværktøj. til igangsættelse og selvevaluering af projekter og nye indsatser, der sigter på at fremme mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation og kompetence i sundhedssektoren. Evalueringsværktøjet beskriver skridt-for-skridt den konkrete analyseproces, der kan sikre overensstemmelse mellem mål, metoder, resultater, effektmåling og evidens i indsatserne – fra den første præcise målformulering til afgrænsningerne af målgrupper, valget af metoder og opstillingen af relevante succeskriterier. Til illustration af evalueringsværktøjets praktiske virkemåde indeholder værktøjet konkrete konkrete analyseeksempler på europæiske good practices, der er blevet belyst og analyseret på grundlag af værktøjet.
  • Katalog over lovgrundlag og rammer for sundhedsfaglige ydelser i skæringspunktet mellem sundhedspolitik og integration i partnerlandene.