Manual over Kritiske Hændelser

Projektmanualen over Kritiske Hændelser er et omfattende og praksisrettet træningsværktøj til fagprofessionelle, der arbejder inden for multikulturelle rammer i sundhedssektoren. På baggrund af Margalit Cohen-Emerique´s metodik til case-analyse hjælper manualen fagprofessionelle til at analysere de konkrete kritiske sager og situationer, der løbende kan opstå gennem kontakten til og arbejdet med patienter af anden kulturel herkomst. Metoden støtter professionelle i at bevæge bagom den umiddelbare og overfladiske identifikation af årsager til misforståelser og spændinger i det interkulturelle møde. I stedet faciliterer metoden en mere dybtgående identifikation, der også åbner blikket for dialog og alternative problemløsninger.

Manualen indeholder følgende komponenter:

a) Introduktion til metodikken: kort baggrundsbeskrivelse af den teori, der giver den nødvendige forståelse for tilgangen i metodikken Kritiske Hændelser.

b) Præsentation af analyser af kritiske hændelser og resultater heraf: introduktion af de ”sensitive zoner”, der kan udledes af kritiske hændelser og gensidige kulturchok i hændelser. Kort præsentation af hver enkelt sensitive følsom zone.

c) Katalog over kritiske hændelser: 60 analyserede kritiske hændelser, der i projektet er indsamlet fra de 6 partnerlande. Analyserne og hændelserne givet et detaljeret og repræsentativt overblik over situationer, hvor kulturelle forskelle kan forårsage misforståelser og konflikter – og derved potentielt kan bringe patientbehandlingen i fare.

Medicinsk Antropologisk Tekstsamling

Manualen for metodikken Kritiske Hændelser er ledsaget af en medicinsk antropologisk tekstsamling, hvor læsere med dybere interesse i hændelsernes kulturelle aspekter kan hente yderligere oplysninger og indsigt i kulturbetingede forhold og sensitive zoner gennem let tilgængelige tekster. Tekstsamlingen har et dobbelt formål, hvilket afspejles i dens struktur.

Gennem udvalgte eksempler har tekstsamlingen på den ene side til hensigt at illustrere, hvordan medicinsk antropologi kan bringe nyt lys over situationer, faglige problemer og dilemmaer i det sundhedsfaglige og medicinske system. Tekstsamlingen inviterer på den anden side læseren ud på en kulturel rejse rundt i verden med henblik på at vise de rige kulturelle variationer i selv de mindste ting. Det kan være situationer og praksisser, som mennesker, der tilhører den samme kultur, ofte tager for givet, såsom kønsrollemønstre, rationalitet, forestillinger om liv og død samt sygdom og velvære. Vi kalder disse forestillinger og idéer for “sensitive zoner”, fordi det ofte er misforståelser eller manglende i forhold til disse ”zoner”, der kan forårsage “kulturchok” i mødet og interaktionen mellem mennesker.

I overensstemmelse med dette dobbelte formål består tekstsamlingen af to dele. Første del er tilegnet den korte præsentation af medicinske antropologiske tekster, baseret på en litterær oversigt over de sidste 10 års forskning i partnerlandene. Anden del indeholder korte essays om de mest relevante sensitive zoner, som fremgår af de kritiske hændelser, som er indsamlet og fremlagt i projektets manual over kritiske hændelser.