Healthy diversity Evalueringsværktøj Til brug for analyse af God mangfoldighedspraksis

Indholdsfortegnelse

 1. Baggrunden for Healthy Diversity Evalueringsværktøjet
 2. Målene for Healthy Diversity Evalueringsværktøjet
 3. Hvem kan benytte Healthy Diversity Evalueringsværktøjet
 4. Elementerne i Healthy Diversity Evalueringsværktøjet
  1. Gennemgang af beskrivende elementer
   1. Kontekst
   2. Aktører og mål grupper
   3. Formål og målsætninger
   4. Tilgang, aktiviteter, metoder
  2. Gennemgang af vurderings elementer
   1. Resultater, effekt og virkning
   2. Succesindikatorer
   3. Bevidsthed ved overførsel

BILAG 1): alle skabeloner for beskrivelses- og evalueringsprocessen

BILAG 2): eksempler på good practice beskrevet og analyseret ved hjælp af evalueringsværktøjet

WIBEG: Vi tilbyder vejledning om din sundhed – good practice i Østrig

Indvandrermedicinsk Klinik i Odense – good practice i Danmark