Målene for Healthy Diversity Evalueringsværktøjet

HEALTHY DIVERSITY Evalueringsværktøjet til analyse af god mangfoldighedspraksis i sundhedssektoren tjener følgende mål:

DET FØRSTE MÅL ER at udbyde et brugervenligt og operationelt redskab til vurdering af virkningen samt evalueringen af effekten af lokale sundhedsindsatser ud fra perspektivet om mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation. Tanken er, at ledere, medarbejdere og andre interessenter fra sundhedssektoren fra forskellige former for sundhedsservices tilbydes et værktøj til at definere de specifikke mål for deres indsats og til at gennemføre en løbende vurdering af indvirkningen på de specifikke målgrupper. Ligeledes kan værktøjet bruges til langsigtet evaluering af den ønskede effekt.

DET ANDET MÅL ER at give konkrete eksempler fra kontekster fra europæiske sundhedssystemer om, hvordan man bruger vurderingsværktøjet som en organisatorisk og løbende vurderingspraksis ved at integrere værktøjet i de generelle institutionelle og organisatoriske procedurer. Dette kan fx udbydes på en hospitalsafdeling, i et lokalt udviklingsprojekt såvel som blandt en lang række andre sundhedsudbydere. Tanken er, at vurderingsværktøjet nemt kan tilpasses til forskellige sammenhænge, hvor sundhedsydelser tilbydes forskellige målgrupper. Anvendelsen af vurderingsværktøjet er illustreret trin for trin gennem beskrivelsen og analysen af en række good practice sundhedsydelser.

DET TREDJE MÅL ER at præsentere et udsnit af europæiske good practices som inspirerende eksempler for at vise, hvordan mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation kan praktiseres og opnås i meget forskellige sundhedsmæssige sammenhænge. Dette udsnit på god praksis eksempler er opsummeret i en kortfattet og standardiseret beskrivelsesskabelon.