Baggrunden for Healthy Diversity Evalueringsværktøjet

Hvordan overføres og bruges good practice

I hele Europa finder vi en bred vifte af publikationer, der beskriver good practice relateret til sociale, arbejdsmarkedsrelaterede, uddannelsesmæssige indsatser inden for social- og sundhedssektoren I princippet er målet at sikre, at vi ikke “genopfinder den dybe tallerken” igen og igen. Ved at beskrive og formidle good practice kan vi gøre en god og rationel brug af positiv erfaring og resultater fra den ene kontekst til den anden.

Denne overførselsproces synes imidlertid at mislykkes i mange tilfælde. De forventede resultater og den påtænkte effekt udfolder sig ikke rigtigt i den nye kontekst. Vi erkender, at overførselsprocessen ikke er så simpel, og vi kan endda være tilbøjelige til at afvise good practice, der tilsyneladende ikke umiddelbart kan omdannes til vores specifikke kontekst og formål.

Det giver anledning til spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at overføre good practice, og dette spørgsmål er netop grundlaget for den måde, hvorpå vi har valgt at præsentere good practice i projektet HEALTHY DIVERSITY. Når good practice kun kan overføres fra en generel rammebeskrivelse, kender vi ikke de specifikke elementer og metodiske instrumenter, der førte til de positive resultater. Vi mangler indsigt i samspillet mellem den specifikke målgruppe, det specifikke samspil mellem forskellige metoder og de særlige kontekstmæssige forhold, der producerede den rigtige grobund for resultaterne. Desuden ved vi i mange tilfælde ikke, om good practice har en langsigtet og bæredygtig effekt.

På baggrund af disse erfaringer beskriver vi en række good practices fra HEALTHY DIVERSITY projektet ud fra et analyse- og evalueringsværktøj, der kan give indsigt i hvorfor, hvordan og fra hvilke kriterier en bestemt good practice har givet positive resultater samt den ønskede virkning i kontekst og målgruppen. Med denne tilgang håber vi at gøre good practice operationel og overførbar.