Ressourcer

Boks med mangfoldighedsviden

Håndbog kritiske hændelser

Samlingen af kritiske hændelser udgør et praktisk træningsmateriale for professionelle i sundhedssektoren, som arbejder med mennesker med anden kulturel baggrund.

EN IT FR DE HU DK


PDF: EN IT FR DE HU DK
EPUB: EN IT FR DE HU DK

Medicinsk antropologisk antologi

Denne antologi indeholder en indføring i den medicinske antropologi. Antologien viser, hvordan hvordan dette fag forholder sig til forskellige sundhedsfaglige og medicinske behandlingsformer.

EN IT FR DE HU DK


PDF: EN IT FR DE HU DK
EPUB: EN IT FR DE HU DK

Boks med Mangfoldighedsværktøjer til institutioner

Evalueringsværktøj Til brug for analyse af God mangfoldighedspraksis

A tool for the self-assessment of initiatives aimed at improving diversity management and intercultural competencies in the healthcare sector. It also presents concrete examples of European good practices from the healthcare sector, as reviewed and analyzed by the tool

EN IT FR DE DK


PDF: EN IT FR DE DK
EPUB: EN IT FR DE DK

En samling af europæiske “good practices”

Eksemplerne viser, hvordan europæiske sundhedsinstitutioner og organisationer har skabt praksis og procedurer til forbedring af mangfoldighedsledelse og interkulturel kapacitet og kommunikation inden for sundhedssektoren.

PDF: EN IT FR DE DK
EPUB: EN IT FR DE DK

Legal framework

Boks med mangfoldighedsværktøjer til ledere og medarbejdere

Et træningsprogram til fremme af mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation i social- og sundhedssektoren

PDF: EN IT FR DE HU DK
EPUB: EN IT FR DE HU DK