”Good Practice” Guide til implementering og evaluering af mangfoldigsledelse og interkulturel kommunikation inden for sundhedssektoren

Projektets ”Good Practice” Guide omfatter en række forskellige værktøjer til støtte for implementeringen af mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation i sundhedssektoren:

  • Et katalog med en lang række korte og oversigtlige introduktioner til good practice eksempler, som projektpartnerne har indsamlet inden for forskellige institutionstyper i sundhedssektoren. Af hensyng til læseværdigheden er good practice eksemplerne beskrevet ud fra en ensartet systematik og beskrivelsesskabelon.
  • Et tilhørende katalog over de rammebetingelser, der gælder for skæringsfeltet mellem sundhedspolitik og integration i partnerlandene.
  • Et evalueringsværktøj til igangsættelse og selvevaluering af projekter og nye indsatser, der sigter på at fremme mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation og kompetence i sundhedssektoren. Evalueringsværktøjet beskriver skridt-for-skridt den konkrete analyseproces, der kan sikre overensstemmelse mellem mål, metoder, resultater, effektmåling og evidens i indsatserne – fra den første præcise målformulering til afgrænsningerne af målgrupper, valget af metoder og opstillingen af relevante succeskriterier.
  • En katalog med konkrete læringseksempler, der illustrerer, hvordan evalueringsværktøjet kan anvendes i praktiske projektbeskrivelser og opfølgende evalueringer af mangfoldighedsfremmende projekter og indsatser inden for sundhedssektoren.